Pályázatok

Pályázatok 

GINOP-8.3.5-18/B

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-8.3.5-18/B

ÖKO-ROLLÓ KFT.
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00310

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00310

Projekt megnevezése

 • Technológiafejlesztés az Öko-Rolló Kft.-nél
 • a kedvezményezett neve: ÖKO-ROLLÓ Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • a projekt címe: „Technológiafejlesztés az Öko-Rolló Kft.-nél”
 • elszámolható összköltség: 156 034 200 Ft
 • támogatás mértéke (%): 70 %
 • Feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege:  109 223 940 Ft
 • a projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.11.29.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében betervezett szakmai elemek maradéktalanul megvalósultak az alábbiak szerint:
ESZKÖZBESZERZÉS
ChenHsong fröccsöntő gép: a gép beszerzése, beüzemelése és üzembe helyezése megvalósult. A gép segítségével gyártásközi PVC hulladékból ipari járólap kerül előállításra. Ezzel a termékkel az Öko-Rolló Kft. termékkínálata kiegészült. A gép segítségével a körkörös gazdaság irányába jelentős előrehaladást tud felmutatni a vállalkozás.
Hőszivattyú: a vállalkozás működéséhez szükséges épületek fűtésének és hűtésének biztosítása érdekében került beüzemelésre a gép, melynek segítségével környezetbarát és energiatakarékos módon valósul meg a fűtés és hűtés.
Csavarkompresszor: a termelési folyamat során alkalmazott gépek üzemeltetéséhez szükséges sűrített levegő biztosítása érdekében került beszerzésre a gép. A gép biztosítja a megfelelő nyomású sűrített levegőt üzembiztos módon.
EGYÉB TEVÉKENYSÉG
Képzés: a vezetői kompetencia fejlesztés hatékonyan járul hozzá a termelés hatékonyságának fenntartásához. A képzés hozzájárul a hatékony munkaszervezés biztosításához, a munkavégzés minőségének javításához.
Marketing tevékenység: az Öko-Rolló Kft. a pályázat segítségével bővítette termékkörét. A kiegészült termékkör új piaci lehetőségeket nyitott meg a vállalkozás számára. A marketing tevékenység eredményeként új vevőkör került megállapításra, új marketing eszközök kerültek meghatározásra. A marketing tanács eredményeként alkalmazott új folyamatok, eljárások biztosítják az értékesítésből származó árbevétel növekedését.

Az eszközök beszerzésének eredményeként a termelési folyamat hatékonysága nőtt, új termék jelent meg a vállalkozás kínálatában. A marketing és a képzés az új termékkínálat megfelelő támogatását biztosítja, így a vállalkozás eredményességének növekedése biztosított.
A projekt keretében megvalósult szakmai tartalom együttesen biztosítja az Öko-Rolló Kft. piaci részesedésének növekedését, az eredményesség és hatékonyság javulását.

A projekt megvalósításának időszaka: 2022.03.23.-2022.11.29.

További információ kérhető:

Novák Mihály irodavezető,

elérhetőség (+36305651577 novak.mihaly@rollo.hu)

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00203

Vinilklorid polimerizációjánál keletkező vizes PVC por, darálék, kukoricacsutkaliszt szárítására alkalmas Air swept gyártósor kifejlesztése elsődleges alapanyag előállítására báziskomponensek víztartalmának optimális értékre történő beállításával– GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00203

Kedvezményezett neve: Öko-Rolló Kft.
Projekt címe: Vinilklorid polimerizációjánál keletkező vizes PVC por, darálék, kukoricacsutkaliszt szárítására alkalmas Air swept gyártósor kifejlesztése elsődleges alapanyag előállítására báziskomponensek víztartalmának optimális értékre történő beállításával

Az Öko-Rolló kft kitűzte fejlesztési célként, hogy három különböző szemcseméretű, állagú, nedvességtartalmú anyagot szeretnénk egy  soron leszárítani a lehető leg hely és energia takarékos módon

 • Nedves PVC por

A vinil-klorid polimerizációja szakaszos eljárás, amit különböző méretű autóklávokban valósítanak meg.

A technológia jelentős mennyiségű vizet igényel és ezzel a magával ragadott PVC felhasználhatóságát csökkenti illetve rontja.

A hasznosító technológia ülepítés, majd a szín víz leszivattyúzása az üledékről és szövött PP big-bag- be ( vízáteresztő) való átrakodásból áll.

 • Nedves PVC darálék

Mivel alacsony árkategóriás , de nagy tömegű anyagról beszélünk, a az ideiglenes ill. a hosszabb idejű tárolása nem fedett raktárban hanem a szabadban megoldható.

Ezért a nedvesség tartalma időjárás és évszak függő.

A korszerű és hatékony automatizált válogató berendezések lett légyen az optikai, elektrosztatikus, Röntgen sugár spektroszkópiás vagy tribosztaikus elven működő a nedvesség tartalom miatt összetapadt szemcséket nem tudják szétválasztani.

Továbbá a hagyományos, válogatás nélküli átgranulálásnál is problémákat okoz a maradó nedvesség. A granuláló extruder kigázosító rendszere nem képes 6-10% körüli nedvességet eltávolítani az anyagból, így a maradó víz zárványokat, buborékokat hoz létre a granulátumban. A zárványos , bezárt nedvesség tartalmú PVC granulátumból gyártott termékek mechanikai tulajdonságai, színe, felülete a legtöbb feltételt nem elégíti ki az előírásokat ezért a darálék szárítása mindenképpen szükséges.

A válogató berendezések 1%nedvesség tartalom alatt már megfelelően dolgoznak és a granuláló extruder kigázosítója is eltudja távolítani ezt a mennyiséget és megfelelő granulátum gyártható belőle

 • Kukorica csutka őrlemény

Minden biomassza-műanyag társítás egyik legfontosabb része a nedvesség tartalom minél alacsonyabb szintre hozása a feldolgozás (compoundálás) előtt.

A PVC esetén nem csak mechanikai és esztétikai hiányosságok lépnek fel, hanem a feldolgozás során a képződő gőz nyomása miatt beégés történhet ami jelentős füst képződéssel is jár.

A kukorica csutka őrlemény megjelenése gömbszerű,sima felületű, prozitástól,  üregektől mentes. Ezen szerencsés morfológia miatt csak a felületen megkötött nedvességet kell eltávolítanunk.

Ezen folyamtoknál is először a mechanikus szárítással kezdik, de a PVC, főleg a kemény , hajlamos a további aprózódásra (porosodás), amely további technológiai , feldolgozási problémákat okozhat.

Emellett, sajnos, jelentkezik a PVC másik káros tulajdonsága, hogy mechanikai erő bevitel esetén jelentős mennyiségű frikciós hő keletkezik, amely láncreakció szerű klór lehasadást eredményez az az könnyen beéghet a szárító berendezésbe.

A beégés pontosan az elvárt 10% alatti nedvesség elérése után már könnyen jelentkezik.

A fentiekben felsorolt mechanikus víztelenítő berendezések nem a nyírásra érzékeny PVC-re vannak tervezve, tehát alkalmazásuk esetén más tervezési elveket szabályokat kell figyelembe venni.

Különösen fontos a kilépő résméret és a behúzó szakasz keresztmetszeték aránya amely a kompressziót adja.

A korábbi szakirodalmi adatok kemény PVC-re 2,2-2,6  valamint lágy PVC-re kissé nagyobb 2,2-3,1 kompresszió értéket adtak meg.

Valóban a Cd és Pb stabilizált rendszereknél ez jól működött és kellő teljesítmény/ energia bevitel hányadossal tudtak dolgozni a berendezések.

A jelenlegi , modern Ca-Zn és Organo Based (OBS) stabilizátorok kisebb statikus és dinamikus hőstabilitást tudnak biztosítani a PVC rendszerek számára azonos stabilizálási költségnél mint a korábbi ,de már betiltott stabilizátorok.

Tehát mindenképen kisebb kompressziót kell tervezni a mechanikai PVC szárító berendezésekben  mint 2-es érték.

Ez gyakorlatilag teljesen új mechanikus szárítóberendezések tervezését jelenti.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00203
A támogatás összege: 54 467 120 Ft
A visszatérintendő támogatás összege: 32 233 196 Ft.
A támogatás intenzitása: 55 %
A projekt befejezési ideje: 2021.01.31


 Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az Öko-Rolló Kft-nél – GINOP-5.3.2-16-2016-00312

Kedvezményezett neve: Öko-Rolló Kft.
Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az Öko-Rolló Kft-nél

Cégünk komolyan veszi a dolgozók munka/magánélet összehangolásának segítését, a rugalmas foglalkoztatási formák lehetséges bevezetését. A rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásával fejleszteni tudjuk a felelős, emberközpontú, foglalkoztatás alapjait, aminek segítségével növelhetjük a munkavállalók szakmai teljesítményét és lojalitását, és csökkentheti a hiányzások, illetve a fluktuáció mértékét. Mivel folyamatos és egyre növekvő igény mutatkozik a nagy szakmai tapasztalattal bíró és önálló, hatékony munkavégzésre képes munkavállalók iránt, a képzett munkaerő megtalálása és a motiváció, elkötelezettség fenntartása is kiemelt figyelmet érdemel. A projekt keretében munkavállalói képzések, a rugalmas foglalkoztatáshoz szükséges eszközbeszerzések, illetve mentori bértámogatás valósult meg.

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00312
A támogatás összege: 12 728 000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt befejezési ideje: 2018.04.30.

Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-2.1.7-15-2016-00151 sorszámú pályázatot adott be és támogatási döntésben is részesült.

A Projektre megítélt támogatás összege 44 296 853 Ft, azaz negyvennégy millió kettőszázkilencvenhat ezer nyolcszázötvenhárom forint.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 64,96 %-a.
A projekt megvalósítási helyszíne 6412 Balotaszállás, I Ker 95/A.

Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés ” tárgyú felhívás keretében „Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése” címmel fog megvalósulni pályázat a Széchenyi 2020 program keretében 44,29 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt célja olyan biokompozit anyag kifejlesztése, amely hazai vázanyagot használ fel (kukoricacsutka granulátum).
A PVC alkalmazása biokompozitokban, ötvözi az alap mátrix anyag kedvező tulajdonságait a kompozitok előnyeivel. A PVC meglévő kedvező mechanikai tulajdonságai a hajlítási merevsége, továbbá kevésbé hajlamos a deformációkra. Ehhez társul a vázanyag bevitelével kialakítható kompozit előnyös viselkedése pl. a merevség javítása. A kukoricacsutka granulátum előnyös tulajdonságai közül kiemelésre méltó, annak Mohs skálán értelmezett 4,5 keménység mérőszáma, amely a kompozit kopásállóságát javítja, továbbá a vizet nem vesz fel (ez előnyös lesz az alapanyagból kialakításra kerülő termék vonatkozásában is). A nevezett vázanyag felhasználásával viszonylag vékonyabb falú olyan biokompozit készíthető, amelynek előnyös a gyártástechnológia adottsága, továbbá a belőle gyártható késztermék paletta szélesítse válik lehetővé.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

– A Projekt kezdete
– A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.07.01.
– A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

Fejlesztési eredmények: 

 1. A) Támogatási kérelem szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása.

A projekt célja olyan biokompozit anyag kifejlesztése, amely hazai vázanyagot használ fel (kukoricacsutka granulátum).

Jelenleg a piacon található WPC (Wood – Plastic Composite) anyagok jellemzően PE és PP mátrixokban jelennek meg, a PVC mátrix alkalmazása nem kifejezetten jellemző. A PVC alkalmazása biokompozitokban, ötvözi az alap mátrix anyag kedvező tulajdonságait a kompozitok előnyeivel. A PVC meglévő kedvező mechanikai tulajdonságai a hajlítási merevsége, továbbá kevésbé hajlamos a deformációkra. Ehhez társul a vázanyag bevitelével kialakítható kompozit előnyös viselkedése pl. a merevség javítása. A kukoricacsutka granulátum előnyös tulajdonságai közül kiemelésre méltó, annak Mohs skálán értelmezett 4,5 keménység mérőszáma, amely a kompozit kopásállóságát javítja, továbbá a vizet nem vesz fel (ez előnyös lesz az alapanyagból kialakításra kerülő termék vonatkozásában is). A nevezett vázanyag felhasználásával viszonylag vékonyabb falú olyan biokompozit készíthető, amelynek előnyös a gyártástechnológia adottsága, továbbá a belőle gyártható késztermék paletta szélesítse válik lehetővé.

A WPC anyagok jelen vannak a piacon. Jellemzően PE, PP mátrixba ágyazott fa liszt vázanyagról beszélünk. Az említett anyagok sok előnyös tulajdonságuk mellett adott területeken nem teljes körűen elégítik ki az elvárt igényeket. A WPC termékek egy részénél, a bioszféra károsító hatásai megjelennek adott idő elteltével. Az általunk kifejleszteni kívánt anyag előnyös tulajdonságokat mutat fel, ebben a vonatkozásban. Ilyen jellemzők a keménység, valamint kopásállóság. A vízfelvétel nem jellemző a vázanyagra, ezért a termékre sem lesz jellemző, így a biológiai károsodás esélye kicsiny.

Az általunk preferált kukoricacsutka granulátum anyagában is rendkívül kemény a Mohs skálán a keménysége 4,5 (ez az érték a szürke vas öntvénnyel egyezik meg). A bedolgozott kukoricacsutka granulátum szemcse mérete 40 – 240 µm között mozog, amely az 1,5-2 mm falvastagságú termékek gyárthatóságát is lehetővé teszi (ez a méret már a vékony falú termékek kategóriája).

A fent jellemzett anyagok előnyös tulajdonságai és eddigi tapasztalataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a késztermék (kültéri padlóburkoló panel) rendelkezni fog olyan műszaki paraméterekkel, amely a jelenleg piacon levő biokompozitok között a legmagasabb használati értéket éri el. Az optimális használati érték jelen esetben a vevői elégedettség magas szintű kielégítését jelenti termék oldalról.

 1. B) A megvalósítandó tevékenységek részletes bemutatása.

A projekt megvalósítási folyamatát részfeladatokra bontjuk, amelyek szakmailag és időrendben követik egymást.

 1. Részfeladat:

jelenleg a piacon levő biokompozit anyagok felmérése, műszaki és gazdasági szempontból.

Ipari mintaoltalmak, szabadalmak felderítése, vizsgálata.

Feladat leírása:

Kültéri padlóburkoló anyagok közül azokat hasonlítjuk össze, amelyek biológiai eredetűek. Természetesen kerámia és kő jellegű burkolatok is léteznek, de ezek hideg burkolatok. Megvalósul a biokompozit anyagból és a fa alapanyagú kültéri burkoló anyagból (ezek meleg burkolatok) készült burkolatok összehasonlítása. Fa és WPC (Fa+ műanyag kompozit, a termékünk is ebbe a családba fog tartozni) teraszburkolatok összehasonlítása. A pirossal jelzett információk egyértelműen jelzik a korszerűbb anyag előnyeit, szubjektív véleményem, hogy homogén esztétikumként jelenik meg a biokompozit burkolat.

 1. Részfeladat:

A receptúra összeállításához szükséges anyagok kiválasztása.

A kiválasztás során felhasznált anyagok az alábbi módon csoportosíthatók.

 1. Alapanyagok
 2. Növényi vázanyagok
 3. Töltőanyagok
 4. Stabilizátorok
 5. Gombaölő anyag
 6. Biováz ragasztó anyagok
 7. Csúsztató anyagok
 8. Feldolgozást segítő anyagok
 9. Tűzállósági adalék
 10. Tapadást segítő adalék
 11. Pigmentek

A fenti anyag csoportok azért szükségesek, hogy a végtermék használati értéke optimális legyen.

A felsorolt 11 kategóriába több anyagféleség is tartozik, ezek közül kell azokat kiválasztani a kompaundba, amelyek a kísérletek elvégzése után az igényeknek megfelelő optimális választ adják.

A kísérleti rész első szakasza „labor mintakeverékek” előállítását célozza, ezekből a minta keverékekből történik a próbatestek gyártását, és azok vizsgálatát.

Ezen kísérletsorozat eredményeként alakul ki fő vonalaiban a végleges receptúra, ami azután a kísérleti rész második szakaszában -a félüzemi ill. üzemi méretű kísérleti gyártásokban- még finomításra, pontosításra kerül. A kísérletsorozatokban megállapítást nyer, hogy az alkalmazott adalékok közül melyik adja a legkedvezőbb mechanikai tulajdonságokat, tehát melyik a leghatékonyabb.

Megvizsgálásra kerül, hogy az alkalmazott adalékok egymással szemben mennyire szinergetikusak v. antagonisztikusak. A vizsgálati adatok teljes kiértékelése során kerül meghatározásra az az összetétel, amit a „félüzemi” léptékű kísérletek során tovább finomítunk.

 1. Részfeladat:

Elő-kísérletek végzése.

Az elő-kísérletek lépései.

 1. Alapanyagok laborszárítóban történő leszárítása.
 2. Laborkeverőben összekeverjük a komponenseket anyag kiválasztások a jelen anyagba megtekinthető munkaterv alapján történik.
 3. MFI vizsgálat elvégzése az extrudáláshoz szükséges paraméterek meghatározása.
 4. Kisérleti extrudálás elvégzése.
 5. Próba test értékelése
 6. Az értékelhető eredményekkel bíró elemekhez tartozó kompaund packot további vizsgálatok elvégzése céljából külső szolgáltatást végző labor számára elküldjük. Itt történik meg a részletes mechanikai és használati érték megítélését lehetővé tevő vizsgálati mechanizmus.

Megvalósul az elő-kísérletek anyagainak labor vizsgálata, az eredmények kiértékelése. Az elő-kísérletek eredményeinek kiértékelése a külső szolgáltatást végző vizsgáló labor teszi meg.

 1. Részfeladat:

A legjobb eredményt mutató töltőanyaggal, keverék-sorozat elkészítése. Ebben a szakaszban történik a kísérletsorozat anyagainak vizsgálata, az eredmények értékelése.

Az eljárás ugyanaz, mint a fenti 3 pontnál leírt folyamat.

 1. Részfeladat:

Végleges receptúra és gyártástechnológia kidolgozása.

A 3-4 részfeladatokban leírtak alapján meghatározott optimális kompaund keverék kiválasztásra kerül.

A kiválasztott keverék, vagy keverékekből a gyártás technológiához szükséges volumeneket lekeverünk üzemi körülmények között. A gyártástechnológia sikeréhez nagyban hozzá fog járulni az előzetesen elvégzett kísérlet sorozat eredményeinek az értékelése. A kapott paraméterek felhasználásával próbagyártást végzünk, amelynek a produktuma maga a már előzetesen elképzelt végtermék, nevezetesen a kültéri padlóburkoló panel. A próbagyártás minden paramétere rögzítésre kerül a további folyamtok segítése érdekében. A megszerzett adatokat a végleges gyártásban fogjuk felhasználni.

 1. Részfeladat:

Vizsgáló intézeti bevizsgáltatás, tanúsítványok megszerzése, piacra jutás eszközeinek (marketing eszközök) megvalósítása.

Az elkészített készterméket (igény szerint többet is) elküldjük az ÉMI-nek termékminősítésre. A jelzett vizsgáló cég bizonyítványa alapján a termék felhasználhatóvá válik az építőipar általunk megcélzott területén. Megvalósul a piacra termék piacra jutásához szükséges marketing eszközök kidolgozása.

C.) A létrejövő eredmények bemutatása. A projektjavaslat milyen új, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások, eljárások prototípus fejlesztését célozza.

1) A létrejövő eredmények bemutatása.

– Tudományos ismereteket kívánunk szerezni abban a vonatkozásban, hogy az általunk preferált kukoricacsutka granulátum, milyen polimerkémiai módszerrel integrálható be a legoptimálisabb módon a mátrixba.

 1. A kukoricacsutka granulátum nagy felülettel rendelkezik, ezért van lehetőségünk, hogy megfelelő mennyiségben építsünk fel a felületre polimerizációt lehetővé tevő anyagokat.
 2. A labor vizsgálatok alapján meg kell találni azt az anyagot, amely lehetővé teszi a kukoricacsutka granulátum felületére beépíthető polimert. .
 3. A kukoricacsutka granulátumot kezelni kel megfelelő iniciátor anyaggal, valamint adott monomerrel.
 4. A kiválasztott iniciátor és monomer anyagoknak optimális kémiai kötést kell létesíteni egyrészt a biológiai vázanyaggal valamint a PVC mátrix anyaggal.
 5. Műszaki és gazdaságossági szempontból optimális in-situ polimerizációs anyagok kiválasztása.
 6. A végtermékkel szemben támasztott követelményeknek és gyártástechnológiai igényeknek megfelelő segédanyagok bekeverése a keverék anyaghoz.
 7. A termék kopásállóságának és bioszféra (biocidok bevitele) tűrésének javítását célzó adalékok feltárása és beépítése a keverékbe.

2) A projektjavaslat milyen új, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások, eljárások prototípus fejlesztését célozza.

A projekt alapvetően félkész termék prototípusának kikísérletezését célozza meg, amelynek felhasználásával késztermékek állíthatók elő. A félkész termék, mint alapanyag már rendelkezik azokkal az előnyös tulajdonságokkal, amelyek verseny előnyt jelentenek a már a piacon jelenlevő hasonló termékekkel.

Ezek röviden:

Biokompozit relatív nagy keménysége a Mohs skálán az adott érték 4,5 ; ez az érték a szürke vasöntvénnyel azonos. A nedvességet az anyag csak a felszínén köti meg, de nem szívja magába. A PVC mátrix anyag a rá jellemző összes kedvező tulajdonsággal rendelkezik. Pl. vegyszerállóság, relatív kemény felületet ad, gyártás technológiai szempontból jól formálható, színezhető. A kukorica granulátum vázanyagú PVC mátrix anyag, oly módon kerül összeállításra a kísérletsorozat során, hogy a kültéren jelentkező atmoszférikus és bioszféra hatásoknak is ellenálljon.

A késztermék, amelyet a piacon kívánunk bevezetni kültéri, un. teraszburkoló panel. A burkoló panel 6 m szálhosszban készül, tehát nagyméretű felületeket lehet célszerűen gyorsan leburkolni. A burkoló panel az anyagban már részletezett módon számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik más burkoló anyagokkal szemben, célszerűen a faburkoló anyaggal célszerű összehasonlítani.

 1. D) Kérjük, részletezze, hogy a projektjavaslat milyen újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaz.

– Az új koumpund lehetővé teszi a kopásálló biokompozit termék család kifejlesztését, hiszen a vázanyagként beépített kukoricacsutka granulátum nagy keménységű anyag, a Mohs skálás mérve 4,5 értékkel rendelkezik.

– A  váz anyag nagy keménysége, amely a szürkeöntvény keménységével azonos értéket képvisel, lehetővé teszi például kopásálló járólap kifejlesztését. A vázanyag finom szemcsézettel rendelkezik (szemcseméret 40-240 µm), ezért vékony rétegben is képes kiáramolni a szerszámból, ez pedig lehető teszi más, akár normál PVC profilok bevonását is az adott biokompozittal. Az említett koex eljárás esztétikus és jól kezelhető felületet, megjelenést biztosít egyéb PVC profilok számára is. Az új anyag megjelenése a piacon újabb lehetőséget biztosít a felhasználók részére, környezetkímélő módon, hiszen a kukoricacsutka granulátum a kukorica vetőmag előállítása során képződő anyag, amely nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Az új, kifejlesztés tárgyát képező anyagból készített használati tárgy, újra feldolgozható, ha az hulladékba kerül.

– A kísérleti fejlesztés során új ismeretek birtokába jutunk a biológiai eredetű vázanyagok, optimális PVC mátrixba történő illesztését elősegítő kémiai anyagok kiválasztásában.

– Megismerésre kerül a biológiai eredetű anyagok koumpundálásának technológiája kukoricacsutka granulátum bevitelekor.

– Elősegítjük, az un. in-situ polimerizációs folyamat optimális jellemzőinek megtalálását.

– Lehetővé válik a kukoricacsutka granulátum, porkeverékben megjelenő tömegaránya és a műanyagipari technológiai feldolgozhatósága közötti összefüggések feltárása.

– A megszerzett ismeretek felhasználásával olyan új kompaund anyag kerül kifejlesztésre, amely hazai biomassza alapon, korszerű a késztermék használati értékének megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik.

– Az anyag kifejlesztése biztosítja a gyártástechnológiai igények kielégítését, pl. extrudálhatóságot is.

 1. A kukoricacsutka granulátum nagy felülettel rendelkezik, ezért van lehetőségünk, hogy megfelelő mennyiségben építsünk fel a felületre polimerizációt lehetővé tevő anyagokat.
 2. A labor vizsgálatok alapján meg kell találni azt az anyagot, amely lehetővé teszi a kukoricacsutka granulátum felületére beépíthető polimert. .

3.A kukoricacsutka granulátumot kezelni kel megfelelő iniciátor anyaggal , valamint adott monomerrel.

 1. A kiválasztott iniciátor és monomer anyagoknak optimális kémiai kötést kell létesíteni egyrészt a biológiai vázanyaggal valamint a PVC mátrix anyaggal.
 2. Műszaki és gazdaságossági szempontból optimális in-situ polimerizációs anyagok kiválasztása.
 3. A végtermékkel szemben támasztott követelményeknek és gyártástechnológiai igényeknek megfelelő segédanyagok bekeverése a keverék anyaghoz.
 4. A termék kopásállóságának és bioszféra (biocidok bevitele) tűrésének javítását célzó adalékok feltárása és beépítése a keverékbe.
 1. E) Kérjük, mutassa be, hogy a projektjavaslat, milyen technológiai fejlesztést valósít meg, vagy ahhoz hogyan kapcsolódik.

A projektben kifejlesztett félkész termék granulátum formát jelent. A granulátum továbbiakban tetszőleges teraszburkoló panel profilt és felület kialakítást teszi lehetővé a további késztermék előállítás technológiai folyamatában. A teraszburkoló profil külső megjelenésében változatos kialakítást jelent, pl. csiszolt felület avagy csiszolatlan fényes bordás felület, cél ebben az esetben a vevői igények maradéktalan kielégítése.

A granulátum előállítását megelőző technológiai lépések fejlesztést igényelnek a hagyományos PVC technológiához viszonyítva. Nevezetesen a kukorica granulátumot be kell alacsony hőfok mellett keverni a kompaundba, a biomassza karamelizálódhat, ezt figyelembe kell venni. Továbbá a felületén megkötődik a víz ezért bekeverés előtt szárítani szükséges ~ 2 % nedvességtartalom alá, be kell integrálni a folyamatba egy szárító berendezést is. A granulálás folyamata is kísérleteket igényel, habár ez nem kötődik szorosan a projekthez, de az anyagot kíméletes extrúziónak lehet kitenni.

A késztermék gyártástechnológiai sora teljesen eltér a normál PVC késztermék gyártó sorától. Jellemzően kíméletes extrúziót kell végre hajtani jó ömleny átkeverés mellett, a késztermék homogén felépítését elősegítendő, forma kitöltésben is nagy szerepe van az előző említett igénynek.

A késztermék húzása, lehűtése és méret formatartását elősegítendő, hosszú kalibrációs és hűtőrendszer kiépítése, használata szükséges.

Letölthető dokumentum:

ÖKO-KC-130 PVC-kukorica csutka őrlemény granulátum extrúziós feldolgozáshoz