Pályázatok

Pályázatok 

Projekt azonosítószáma: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00310 Támogatás mértéke: 70%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.04.

Sajtóközlemény

Technológiafejlesztés az Öko-Rolló Kft.-nél

2022/06/08

Az Öko-Rolló Kft. 43,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a GINOP_PLUSZ-1.2.3-21 felhívás keretében” A közel 109,2 millió forint összköltségvetésű beruházásból technológia fejlesztés valósul meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával feltételesen vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

Hasznos tanácsok a közlemény megfogalmazásához:

A projekt célja a a következő eszközök és szolgáltatások megvásárlása.

ChenHsong fröccsöntő gép: A fröccsöntő gép és a hozzá szállított opciók, a robot és a fröccsöntő szerszám segítségével a termelés egyéb gyártásközi hulladékaiból keletkezett PVC alapanyagból ipari járólapokat lehet előállítani, mely a körkörös gazdaság kialakulásában egy fontos lépést jelent a cég és a vevők számára. Az általunk kiválasztott berendezés energiatakarékos kivitele illeszkedik a cég környezetbarát stratégiájához, a robottal automatizált szerszám pedig a digitalizációs céljainkat segíti.

GWK Weco hűtő

A központi hűtő korunk környezetvédelmi követelményeivel összhangban nem tartalmaz üvegház-gázokat, így a berendezéssel a projekt részeként megvásárolt fröccsöntő gép és extruder sorok hűtése hatékonyan és környezetbarát módon megoldható, valamint a hűtés folyamán keletkezett hőt a hőszivattyús opciónak köszönhetően, a gyártás és az ingatlanok egyéb hőigényes területein fel lehet használni. A hőszivattyúval az épület hűtését és fűtését is végzi a cég.

Combilift COMBI-CBE 2500 homlokvillás négyutas targonca.

Cégünk termeléséhez szükséges, az anyagmozgatás és rakodás kelléke.

Csavarkompresszor: A gépek üzemeltetéshez szükséges megfelelő nyomású sűrített levegő biztosítását szolgálja.

Az oktatás cégünk dolgozóinak a munkavégzésük minőségének a javításához szükséges.

A marketing tevékenységünk célja a cégünk által gyártott termékek minél szélesebb körben történő megismertetése, piackutatás, új vevők felkutatása, eladásaink növelése.

A projektről bővebb információt a www.okorollo.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Novák Mihály irodavezető,

elérhetőség (+36305651577 novak.mihaly@rollo.hu)

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00203

Vinilklorid polimerizációjánál keletkező vizes PVC por, darálék, kukoricacsutkaliszt szárítására alkalmas Air swept gyártósor kifejlesztése elsődleges alapanyag előállítására báziskomponensek víztartalmának optimális értékre történő beállításával– GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00203

Kedvezményezett neve: Öko-Rolló Kft.
Projekt címe: Vinilklorid polimerizációjánál keletkező vizes PVC por, darálék, kukoricacsutkaliszt szárítására alkalmas Air swept gyártósor kifejlesztése elsődleges alapanyag előállítására báziskomponensek víztartalmának optimális értékre történő beállításával

Az Öko-Rolló kft kitűzte fejlesztési célként, hogy három különböző szemcseméretű, állagú, nedvességtartalmú anyagot szeretnénk egy  soron leszárítani a lehető leg hely és energia takarékos módon

  • Nedves PVC por

A vinil-klorid polimerizációja szakaszos eljárás, amit különböző méretű autóklávokban valósítanak meg.

A technológia jelentős mennyiségű vizet igényel és ezzel a magával ragadott PVC felhasználhatóságát csökkenti illetve rontja.

A hasznosító technológia ülepítés, majd a szín víz leszivattyúzása az üledékről és szövött PP big-bag- be ( vízáteresztő) való átrakodásból áll.

  • Nedves PVC darálék

Mivel alacsony árkategóriás , de nagy tömegű anyagról beszélünk, a az ideiglenes ill. a hosszabb idejű tárolása nem fedett raktárban hanem a szabadban megoldható.

Ezért a nedvesség tartalma időjárás és évszak függő.

A korszerű és hatékony automatizált válogató berendezések lett légyen az optikai, elektrosztatikus, Röntgen sugár spektroszkópiás vagy tribosztaikus elven működő a nedvesség tartalom miatt összetapadt szemcséket nem tudják szétválasztani.

Továbbá a hagyományos, válogatás nélküli átgranulálásnál is problémákat okoz a maradó nedvesség. A granuláló extruder kigázosító rendszere nem képes 6-10% körüli nedvességet eltávolítani az anyagból, így a maradó víz zárványokat, buborékokat hoz létre a granulátumban. A zárványos , bezárt nedvesség tartalmú PVC granulátumból gyártott termékek mechanikai tulajdonságai, színe, felülete a legtöbb feltételt nem elégíti ki az előírásokat ezért a darálék szárítása mindenképpen szükséges.

A válogató berendezések 1%nedvesség tartalom alatt már megfelelően dolgoznak és a granuláló extruder kigázosítója is eltudja távolítani ezt a mennyiséget és megfelelő granulátum gyártható belőle

  • Kukorica csutka őrlemény

Minden biomassza-műanyag társítás egyik legfontosabb része a nedvesség tartalom minél alacsonyabb szintre hozása a feldolgozás (compoundálás) előtt.

A PVC esetén nem csak mechanikai és esztétikai hiányosságok lépnek fel, hanem a feldolgozás során a képződő gőz nyomása miatt beégés történhet ami jelentős füst képződéssel is jár.

A kukorica csutka őrlemény megjelenése gömbszerű,sima felületű, prozitástól,  üregektől mentes. Ezen szerencsés morfológia miatt csak a felületen megkötött nedvességet kell eltávolítanunk.

Ezen folyamtoknál is először a mechanikus szárítással kezdik, de a PVC, főleg a kemény , hajlamos a további aprózódásra (porosodás), amely további technológiai , feldolgozási problémákat okozhat.

Emellett, sajnos, jelentkezik a PVC másik káros tulajdonsága, hogy mechanikai erő bevitel esetén jelentős mennyiségű frikciós hő keletkezik, amely láncreakció szerű klór lehasadást eredményez az az könnyen beéghet a szárító berendezésbe.

A beégés pontosan az elvárt 10% alatti nedvesség elérése után már könnyen jelentkezik.

A fentiekben felsorolt mechanikus víztelenítő berendezések nem a nyírásra érzékeny PVC-re vannak tervezve, tehát alkalmazásuk esetén más tervezési elveket szabályokat kell figyelembe venni.

Különösen fontos a kilépő résméret és a behúzó szakasz keresztmetszeték aránya amely a kompressziót adja.

A korábbi szakirodalmi adatok kemény PVC-re 2,2-2,6  valamint lágy PVC-re kissé nagyobb 2,2-3,1 kompresszió értéket adtak meg.

Valóban a Cd és Pb stabilizált rendszereknél ez jól működött és kellő teljesítmény/ energia bevitel hányadossal tudtak dolgozni a berendezések.

A jelenlegi , modern Ca-Zn és Organo Based (OBS) stabilizátorok kisebb statikus és dinamikus hőstabilitást tudnak biztosítani a PVC rendszerek számára azonos stabilizálási költségnél mint a korábbi ,de már betiltott stabilizátorok.

Tehát mindenképen kisebb kompressziót kell tervezni a mechanikai PVC szárító berendezésekben  mint 2-es érték.

Ez gyakorlatilag teljesen új mechanikus szárítóberendezések tervezését jelenti.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00203
A támogatás összege: 54 467 120 Ft
A támogatás intenzitása: 55 %
A projekt befejezési ideje: 2021.01.31


 Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az Öko-Rolló Kft-nél – GINOP-5.3.2-16-2016-00312

Kedvezményezett neve: Öko-Rolló Kft.
Projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az Öko-Rolló Kft-nél

Cégünk komolyan veszi a dolgozók munka/magánélet összehangolásának segítését, a rugalmas foglalkoztatási formák lehetséges bevezetését. A rugalmas foglalkoztatási formák alkalmazásával fejleszteni tudjuk a felelős, emberközpontú, foglalkoztatás alapjait, aminek segítségével növelhetjük a munkavállalók szakmai teljesítményét és lojalitását, és csökkentheti a hiányzások, illetve a fluktuáció mértékét. Mivel folyamatos és egyre növekvő igény mutatkozik a nagy szakmai tapasztalattal bíró és önálló, hatékony munkavégzésre képes munkavállalók iránt, a képzett munkaerő megtalálása és a motiváció, elkötelezettség fenntartása is kiemelt figyelmet érdemel. A projekt keretében munkavállalói képzések, a rugalmas foglalkoztatáshoz szükséges eszközbeszerzések, illetve mentori bértámogatás valósult meg.

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00312
A támogatás összege: 12 728 000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt befejezési ideje: 2018.04.30.

Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-2.1.7-15-2016-00151 sorszámú pályázatot adott be és támogatási döntésben is részesült.

A Projektre megítélt támogatás összege 44 296 853 Ft, azaz negyvennégy millió kettőszázkilencvenhat ezer nyolcszázötvenhárom forint.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 64,96 %-a.
A projekt megvalósítási helyszíne 6412 Balotaszállás, I Ker 95/A.

Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés ” tárgyú felhívás keretében „Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése” címmel fog megvalósulni pályázat a Széchenyi 2020 program keretében 44,29 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A projekt célja olyan biokompozit anyag kifejlesztése, amely hazai vázanyagot használ fel (kukoricacsutka granulátum).
A PVC alkalmazása biokompozitokban, ötvözi az alap mátrix anyag kedvező tulajdonságait a kompozitok előnyeivel. A PVC meglévő kedvező mechanikai tulajdonságai a hajlítási merevsége, továbbá kevésbé hajlamos a deformációkra. Ehhez társul a vázanyag bevitelével kialakítható kompozit előnyös viselkedése pl. a merevség javítása. A kukoricacsutka granulátum előnyös tulajdonságai közül kiemelésre méltó, annak Mohs skálán értelmezett 4,5 keménység mérőszáma, amely a kompozit kopásállóságát javítja, továbbá a vizet nem vesz fel (ez előnyös lesz az alapanyagból kialakításra kerülő termék vonatkozásában is). A nevezett vázanyag felhasználásával viszonylag vékonyabb falú olyan biokompozit készíthető, amelynek előnyös a gyártástechnológia adottsága, továbbá a belőle gyártható késztermék paletta szélesítse válik lehetővé.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

– A Projekt kezdete
– A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.07.01.
– A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.